Network Menu

Ny i NY 17 sep

Denna söndag får du möjlighet att träffa medlemmar och personal från kyrkan, samt representanter från bl. annat Svenska Generalkonsulatet, Svenska Handelskammaren i New York, SWEA New York, SWEA New Jersey, Svenskar i världen, Svenska distans, Scandinavia Expats med flera.

Vi håller till i svenska kyrkans lokaler där vi möts för att berätta om våra verksamheter.

Läs mer här:

Svenska kyrkan i New York

5 East 48th Street