Network Menu

Bilder från årsmötet

SWEA NY årsmöte för 2017 hölls på svenska residenset med överlämnande av orförandeposten, presentation av nya styrelsen, stipendieutdelning och vinstdragning i vårt lotteri!

Se här vilka fina priser det var i årets lotteri samt vilka som vann dem i. SWEA NY – Mona Johnsson Scholarship Raffle 2017 – Vinnare 15FEB18