Network Menu

SWEA NY Intresse -grupper

Grupper i gruppen!

Inom SWEA New York finns ett antal olika “Intressegrupper”, allt ifrån bokklubbar till promenadgrupper. Året 2018 rivstartar dessutom med start av två nya grupper, “SWEA NY barn/ förälder” och “SWEA NY jobbgrupp”.

Läs mer om de olika grupperingarna här, och hör av dig om du vill vara med i en eller kanske starta en egen… SWEA NY bakar finns inte än tillexempel 🙂

newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org