Network Menu

Styrelsen söker kassör för 2021!

Vill du lära dig mer om SWEA som organisation och har energi, tid och intresse av att bli mer engagerad i SWEA New York? Då vill vi höra ifrån dig! Till verksamhetsåret 2021 söker vi en kassör till vår styrelse, en webbansvarig samt fler eldsjälar till våra kommittéer. SWEA New York blir vad vi medlemmar gör det till!

Kassör
Varje SWEA avdelning måste ha en kassör, dvs någon med sinne för ordning och noggrannhet som ansvarar för alla in- och utbetalningar och ser till att ekonomin sköts enligt lagar och regler. Som kassör ser du till att alla avdelningens ekonomiska händelser dokumenteras, presentera det ekonomiska läget vid styrelsemöten och upprätta avdelningens årliga resultat- och balansräkning samt nästa årets budget. Gillar du siffror, ordning och reda samt är noggrann, så är detta positionen för dig!

Är du intresserad eller har frågor, hör gärna av dig till Valberedningen eller SWEA New Yorks Ordföranden.

Rebecca Hedlund, sammankallande i Valberedningen för SWEA New York
reb.hedlund(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
(347)261-5120

Pia Bilting Bearfield, Ordförande SWEA New York
newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
(646)708-5950