Network Menu

SWEA NY hade en trevlig medlemsträff!

SWEA New York hade medlemsträff den 13 november. Under mötet gjordes en generell presentation av SWEA som organisation, samt mer ingående om vår egen New York-avdelning och våra aktiviteter. VI hade en presentationsrunda som gav “korsbefruktningar” och sådde nya frön till framtida events och olika samarbeten och engagemang mellan deltagarna. På mötet presenterades även behovet av fler ledamöter i styrelsen och kommittéer. Tack till alla som kom och ett särskilt tack till Maria Melin för allt du ordnat och att vi fick vara hos dig!

, , , , ,