Chefsredaktör sökes!

  • Är du den vi söker? Kan Du entusiasmera och koordinera!

Chefsredaktörsjobbet på SWEA Magazine är dynamiskt, roligt och ibland pilligt jobb! Tidningen ges ut 2 ggr/år, strax innan midsommar och strax innan jul, och arbetet med varje nummer börjar ungefär 3 månader innan det ges ut. Redaktionen är ett härligt gäng Sweor som på olika sätt bidrar till tidningen.

Huvuduppgifter är:
• Sammankalla redaktionen i början av varje nummer — spåna uppslag och ämnen, delegera artiklar och uppgifter så att alla vet vad de ska göra
• Stämma av löpande att arbetet går framåt, att folk har fått tag på intervjupersoner, och att texterna skrivs
• Vid deadline, samla texter och organisera i Google docs, stämma av om något saknas, att bilder finns, osv
• Tillsammans med andra frivilliga, korrläsa och redigera texter så att de passar i tidningen
• Tillsammans med layoutare om sådan finns, sätta ihop tidningen i InDesign enligt mall som finns
• Slutkorr, ladda upp på digital publikationssida, och skicka till kommunikationsansvarig på SWEA NY!

Ditt jobb som redaktör är främst att stämma av och se allt ser bra ut. Vår avgående chefsredaktör Cajsa Landin finns till för Dig i början att för att gå igenom arbetet ihop.

Kontakta oss:
Jenny Greissle/SWEA Ordförande
Email: newyork@swea.org