Empower your Success!

Vilket härligt gäng som deltog i vårt SWEA Professional event: ”Empower Your Success”! Coacherna och SWEA Stockholm-sweorna Marie Forsman och Jessica Hill Holm gav oss självcoachande verktyg och insikter för att bättre kunna formulera och nå våra mål.