Network Menu

Årsmöte “save the date” 15 feb

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-02-15
00:00


Välkomna på årsmötet den 15 februari 2018. Vi arbetar fortfarande med att spika alla detaljer, vilka kommer att presenteras här så for vi vet mer.

Som vanligt kommer vi att redovisa ekonomi, presentera SWEA stipendiater och alla nya styrelse och kommitté medlemmar samt ha ett fin-fint lotteri.