Foto från sista styrelsemötet 2023

Den nya styrelsen har blivit godkänd och kommer att presenteras i januari.