Network Menu

Kommittéer

Hör gärna av dig om du vill engagera dig! newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Programkommittéen

Sandra Lindhe (sammankallande)
Anna Lundberg
Louise Gunnarsson (ansvarig för After Works)
Britt-Marie Swartz
Rita Zetterberg
Catharina De Geer
Maria Melin
Maria Bergenhem (ansvarig för SWEA Professional)

Kontakt: sweanyprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Stipendiekommittéen

Jenny Greissle (sammankallande)
Maria Bergenhem
Ulrica Fredsvik-Konvalin

Kontakt: sweanyscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


SWEA NY magazine

Ansvarig utgivare
Pia Bilting Bearfield

Redaktör
Fanny Reuterswärd

Skribenter
Maria Melin
Johanna Arnberg
Fanny Reuterswärd
Linda Clausson
Alexandra Hummingson
Youn Hee Pernling Frödin

Layout/Formgivning
Youn Hee Pernling Frödin


Valberedningen

Jenny Greissle (sammankallande)
Rebecca Hedlund
Ewa Rosander


Sociala Medier och Nyhetsbrev

Sociala Medier, Sandra Lindhe

Webbredaktör, Monica Clarke

Utskick SWEA Nytt, Johanna Arnberg


Ordförande är ex-officio medlem i alla kommittéer, förutom valberedningen.