Network Menu

Kommittéer

Hör gärna av dig om du vill engagera dig! newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Programkommittéen

Sandra Lindhe (sammankallande)

Anna Lundberg

Ulrika Johnson

Louise Gunnarsson

Britt-Marie Swartz

Anna-Karin Glipe

Ingegerd Landström

Madeleine Ternell

Kontakt: sweanyprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Stipendiekommittéen

Yvonne Ericson-Dryden (Non-Board Member)

Ulrica Fredsvik-Konvalin (Non-Board Member)

Helen Teike (Non-Board Member)

Kontakt: sweanyscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Valberedningen

Malin Dessner (sammankallande)


Övrigt

Sociala Medier, Sandra Lindhe

Web-redaktör, Anna Mutvei

Utskick SWEA Nytt, Christina Xenos

Teaterklubben, Cathrine Mellquist

After Work, Malin Dessner

Redaktionen Just nu!, Hanna Lindqvist, Kajsa Kjellander, Iris Voltáire

 


Ordförande är ex-officio medlem i alla kommittéer, förutom valberedningen.