Network Menu

Kommittéer

Hör gärna av dig om du vill engagera dig! newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Programkommittéen

Lisa Hammarstrand (sammankallande)

Britt-Marie Swartz

Kristin Björk

Anna Lundberg

Karolina Lyrefelst

Sanja Gasic

Malin Hager-Carlen

Linda Karademir

Sophie Alsheimer

Kontakt: sweanyprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Stipendiekommittéen

Iris Voltaire (sammankallande)

Helen Teike (Non-Board Member)

Yvonne Ericson-Dryden (Non-Board Member)

Ulrica Fredsvik-Konvalin (Non-Board Member)

Kontakt: sweanyscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Valberedningen

Malin Dessner (sammankallande)

Loe Larsson


Övrigt

Sociala Medier, Anna Lundberg

Web-redaktör, Anna Mutvei

Utskick SWEA Nytt, Christina Xenos

Månadslunchen, Lena Stenwall

Teaterklubben, Cathrine Mellquist

After Work, Sophie Alzheimer & Åsa Mårtensson

SWEA NY Magazine, Josefin Lundgren Gawell & Charlotte Uddfors

Redaktionen Just nu!, Hanna Lindqvist, Kajsa Kjellander, Iris Voltáire

 


Ordförande är ex-officio medlem i alla kommittéer, förutom valberedningen.