Network Menu

Kommittéer

Hör gärna av dig om du vill engagera dig! newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Programkommittéen

Sandra Lindhe (sammankallande)
Anna Lundberg
Louise Gunnarsson
Britt-Marie Swartz
Rita Zetterberg
Malin Dessner
Eva Iveroth
Maria Melin
Maria Bergenhem
Anni Ditta

Kontakt: sweanyprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Stipendiekommittéen

Jenny Greissle (sammankallande)
Maria Bergenhem
Ulrica Fredsvik-Konvalin

Kontakt: sweanyscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


SWEA NY magazine

Ansvarig utgivare
Pia Bilting Bearfield

Redaktör
Fanny Reuterswärd

Skribenter
Maria Melin
Johanna Arnberg
Fanny Reuterswärd
Linda Clausson
Alexandra Hummingson
Youn Hee Pernling Frödin

Layout/Formgivning
Youn Hee Pernling Frödin


Valberedningen

Vakant (sammankallande)
Malin Dessner
Rebecca Hedlund


Övrigt

Sociala Medier, Sandra Lindhe

Webbredaktör, Youn Hee Pernling Frödin

Utskick SWEA Nytt, Vakant


Ordförande är ex-officio medlem i alla kommittéer, förutom valberedningen.