Network Menu

Kommittéer

Hör gärna av dig om du vill engagera dig! newyork(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Programkommittéen

Sandra Lindhe (sammankallande)

Anna Lundberg

Ulrika Johnson

Louise Gunnarsson

Britt-Marie Swartz

Kontakt: sweanyprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


Stipendiekommittéen

Christina Xenos (Board Member)

Ulrica Fredsvik-Konvalin (Non-Board Member)

Helen Teike (Non-Board Member)

Kontakt: sweanyscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


SWEA NY magazine

Redaktör/Ansvarig utgivare
Rebecca Hedlund

Skribenter
Cinna Liselotte
Caroline Abrahamsson
Maria Melin
Johanna Arnberg
Ingegerd Landstrom
Lovisa Dackenoren
Fanny Reuterswärd

Layout/Formgivning
Ingegerd Landstrom
Caroline Abrahamsson


Valberedningen

Malin Dessner (sammankallande)


Övrigt

Sociala Medier, Sandra Lindhe

Webbredaktör, Youn Hee Pernling Frodin

Utskick SWEA Nytt, Christina Xenos

Teaterklubben, (vakant)

After Work, Louise Gunnarsson


Ordförande är ex-officio medlem i alla kommittéer, förutom valberedningen.