Network Menu

Medlemsansökan

i SWEA New York.

Medlemsavgiften är $60 per år men från och med 1 oktober sänks avgiften med hälften, dvs $30, och kan betalas via PayPal eller check.

Vill du betala via Paypal, klicka här

Check utställd till SWEA NY Chapter skickas till:
SWEA New York c/o Malin Dessner
225 West End Avenue, Apt 65
New York, NY 10023

Ansökan om medlemskap i SWEA New York

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering