New York

OM OSS

SWEA International är en global organisation med ett unikt internationellt kvinnligt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner. SWEA har ca 6000 medlemmar och finns på 5 kontinenter i ett 30-tal länder med fler än 70 avdelningar världen över. SWEA New York är en del av regionen Östra Amerika (OAME)
Region OAME består av 8 avdelningar:
Atlanta, Boston, New Jersey, New York, North Carolina, Philadelphia, Virginia Beach, Washington DC

SWEA- ETT UNIKT NÄTVERK

Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med liknande erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

SWEA kan ge tips och råd för den nyinflyttade att etablera sig, och få veta hur saker och ting fungerar här i New York.

För hemvändande Sweor är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp när man flyttar hem igen. Inte minst finns det en ny gemenskap men nya vänner att tillgå omedelbart.

SWEAs Ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

 

 

OM SWEA NEW YORK

Vi är en organisation som är öppen svensktalande kvinnor i alla åldrar som träffas för att nätverka, lära nytt, inspireras och ha roligt tillsammans. SWEA New York anordnar intressanta och spännande aktiviteter, ofta med svensk anknytning men också med fokus på karriärs- och personlig utveckling. Vi firar svenska traditioner och har flera intressegrupper.

Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenska kvinnor. Som medlem i SWEA New York har du inte bara tillgång till nätverkets aktiviteter, du är välkommen att själv föreslå och initiera nya spännande programpunkter som kan intressera andra Sweor.

Det bästa är att vi skapar detta tillsammans!

Tillsammans kan vi upprätthålla vår svenska kultur, våra traditioner och det svenska språket. Som medlem är det lättare att komma in i livet i New York, att träffa nya vänner och knyta nya kontakter. Allt detta i en gemenskap som inspirerar, stöttar och hjälper och där vi kan relatera till varandra.

Kom med i detta fantastiska professionella nätverk och den stora grupp väninnor som vi kallar SWEA New York!

Välkommen till SWEA New York!

Jenny Greissle,
Ordförande, SWEA New York
newyork@swea.org