Startskottet har gått för ”Donationsprojekt Ukraina”!

SWEA New Yorks styrelse har beslutat att vår avdelning kommer att deltaga i hela SWEA-organisationens gemensamma ”Donationsprojekt Ukraina”, där pengarna går till svenskundervisning för ukrainska flyktingar i Sverige. Alla bidrag är välkomna. Du bestämmer ditt bidrag. SWEA NY matchar vad vi som medlemmar donerar upp till $500! Du kan läsa mer på donationsprojektets hemsida här samt se presentationen som ger en bra överblick för projektet här.Du kan donera frivilligt belopp senast den 30 november, 2022 antingen via PayPal eller check.Vill du donera via PayPal så kan du göra det genom länken här!Vill du donera via check gör du det till vår kassör Alexia, utställd på: SWEA International, “Donationsprojekt Ukraina 2022”,C/O SWEA New York, 301 East 21st Street, apt 7J, 10010 New York, NY.Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna att donera till projektet, så sprid gärna länken!Om 50 procent av SWEA:s avdelningarna donerar minst 50 $ eller 50 €, kommer SWEA International donera 10 000 $ – MÅNGA BÄCKAR SMÅ. Målsättningen för insamlingen är 100 procents deltagande och att avdelningarnas totala donationer överstiger 30 000 $. Om vi når det målet, kommer SWEA International att bidra med 25 000 $ till Ukrainian Professional Support Center.