SWEA NEW YORK SCHOLARSHIP 2023

Ansökningstiden har gått ut för i år. Välkommen att söka igen nästa år 2024

Känner du någon som jobbar för att sprida svenska språket eller svensk kultur till omvärlden? Behöver hen kanske lite extra medel för att genomföra sitt planerade projekt?

Då är det läge att söka SWEA NYs Mona Johnsson-stipendium!

Den sökande ska: 

  • Ha någon koppling till New York och Sverige

  • Ha tydliga planer för hur stipendiet ska användas

  • Åta sig att på något sätt rapportera hur stipendiet använts

Sökande får ej vara SWEA eller närstående, men man måste inte vara kvinna för att söka.

Tidigare Mona Johnsson-stipendiater har visat på stor kreativitet och bredd. Se bild för tidigare stipendiater och presentation.